0882 299 580
                  

Общи условия.

Общи условия

Начало:

Този уебсайт се управлява от Фючър Сенсес ЕООД,

Седалище: м. Траката ул 6-та 21, бл 1, ет 2, ап7

Търговски регистрационен номер на фирмата: 206104335 (Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията)

Данъчен номер: BG 206104335

Електронен адрес: store@mmw.bg

Уебстраница: https://www.mmw.bg

. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до Фючър Сенсес ЕООД. Фючър Сенсес ЕООД предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие, че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и / или закупите нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“, „Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. Достъпвайки или използвайки която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, тогава няма да имате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането изрично е ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

Магазинът ни се хоства на CloudCart LLC. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги за вас.
РАЗДЕЛ 1 - ОНЛАЙН УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕТО

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване или че сте пълнолетни в своята държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си за позволете на някой от непълнолетните ви зависими лица да използва този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторските права).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по някаква причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитната карта) може да се прехвърля некодирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия.
РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И СВОЙСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да е промени, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на компютъра на монитора на всеки цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.
РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА за фактуриране и сметка

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наше единствено решение изглежда да се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин.
Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитна карта и срокове на годност, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.
За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ОПЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които ние нито следим, нито имаме контрол, нито вход.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „както са налични“, без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и одобрявате условията, по които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.
РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или вреди, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в някаква транзакция. Оплакванията, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Ако по наше желание изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни участия) или без заявка от нас, изпращате креативни идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, поща или по друг начин (общо казано, „коментари“), вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме в какъвто и да е носител всички коментари, които ни препращате. Ние нямаме и нямаме задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да изплати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по собствено усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или несъмнени по друг начин или нарушаващи интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Общи условия ,
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никое право на която и да е трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или защитено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат лъжливи или по друг начин неправомерни, злоупотребяващи или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на друг, освен себе си, или по друг начин да заблудите нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.
РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето предоставяне на лична информация през магазина се регулира от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕЗАКОННОСТИ И ПРОМИСЛЕНИЯ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализация или опресняване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, който да показва, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; б) да привлича други лица за извършване или участие в незаконосъобразни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушава или нарушава нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; (i) да спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или остъргване; й) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.
РАЗДЕЛ 13 - ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, са (с изключение на изрично посочените от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакво представителство, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и неспазване.
В никакъв случай [Вашето фирмено име] нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, контрагенти, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за наранявания, загуби, претенции или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни , специални или последващи вреди от всякакъв вид, включително, без ограничение загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за заместване или други подобни щети, независимо дали се основават на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго , произтичащи от използването на някоя от услугите или продукти, закупени чрез услугата, или от всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в която и да е съдържание или каквато и да е загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предавано или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако са уведомени за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максимално разрешената от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безобидни [Вашето фирмено име] и нашият родител, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, контрагенти, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от каквато и да е претенция или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване или на документите, които те съдържат чрез позоваване или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

 

РАЗДЕЛ 15 - СЕВЕРАБИЛНОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложима в най-голяма степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Обслужването, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, преживяват прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наше единствено решение не успеете или подозираме, че сте се провалили, да се съобразите с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неспазването от нас да упражни или наложи някое право или предоставяне на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всички предходни или едновременни споразумения, комуникации и предложения. , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Условия за ползване не се тълкуват срещу съставящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКОНА

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, с които ние ви предоставяме Услугите, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Условията за ползване трябва да ни бъдат изпратени на contact@mmw.bg
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки